Teknamotor na FacebookTeknamotor na Youtube
Skorpion Teknamotor
ZOBACZ WSZYSTKIE URZĄDZENIA

Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).

Na podstawie art. 13 RODO, informujemy, że

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teknamotor (dane adresowe: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Świętokrzyska 2a).
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu zawarcia umowy.
  3. Dane osobowe klienta będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na czas zgody z obowiązującymi przepisami prawa.
  4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być inne podmioty, które mają do tego prawo określone w przepisach prawa lub za Państwa zgodą.
  5. Ma Pani/Pan ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów - realizacji umowy - z zgodnie z przepisami prawa.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować brakiem możliwości podpisania umowy.

 

TEKNAMOTOR Sp. z o.o. - ul. Świętokrzyska 2a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie | NIP: 6611924742 | tel: +48 41 26 36 823 | e-mail: teknamotor@teknamotor.pl

rzetelna firma

TEKNAMOTOR 2020
realizacja:dwarazy.com
do góry